Zajęcia na basenie - Spółdzielcza 19, Skarżysko-Kamienna

 

Regulamin

 1. Organizatorem ćwiczeń jest Studio Kasia Kotte   w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Uczestnicy przed pierwszym przystąpieniem do zajęć, zobowiązani są po uprzedniej konsultacji z właściwym lekarzem, do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Ponadto uczestnicy każdorazowo przed każdymi zajęciami zobowiązani są do poinformowania instruktora o ewentualnych, doraźnych przeciwwskazaniach do udziału w ćwiczeniach, a w tym do przekazania informacji o ewentualnych dolegliwościach, zmianie w stanie zdrowia czy samopoczucia, które mogą mieć wpływ na ich czynne uczestnictwo w zajęciach. Organizator dokonuje oceny możliwości udziału uczestników w zajęciach, tylko na podstawie oświadczeń i informacji uzyskanych od uczestników i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niespełnienia przez uczestnika wymagań określonych w niniejszym punkcie regulaminu.
 3. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym.
 4. Grupa winna liczyć min 20
 5. Jeżeli grupa liczy mniej osób, koszt zajęć zwiesza się do 80 zł /1 osobę
 6. Zajęcia prowadzone są w basenie o głębokości 0,95 m – 1,65 m.
 7. Czas jednostkowych zajęć: 60 minut, a w tym: 45 minut ćwiczeń z instruktorem oraz 15 minut czasu wolnego od ćwiczeń, przeznaczone na pływanie, bez udziału instruktora, pod opieką ratownika wodnego na zasadach określonych przez regulamin basenu dla osób korzystających z basenu. W celu zapoznania się ze wspomnianymi zasadami korzystania z basenu, należy zapoznać się z regulaminem basenu.
 8. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do łączenia grup w sytuacjach, gdy będzie tego wymagała łączna liczba uczestników zajęć w poszczególnych grupach.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zajęć w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidywalnych lub niezależnych od organizatora takich jak np.: awarie na basenie, choroba instruktora, zamknięcie basenu lub odwołanie zajęć związanych z decyzją właściciela basenu, liczebność grupy nie mieszcząca się przedziale określonym w punkcie 4 regulaminu, itp. W przypadku niezrealizowania zajęć, Organizator zobowiązuje się uzupełnić ich realizację w terminie, o którym poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej UTW i/lub tablicy UTW.
 10. Warunkiem przyjęcia na listę uczestników zajęć jest dokonanie przez uczestnika w wpłaty wynoszącej 70/80 zł. W ramach wpłaty uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w10 jednostkach danego cyklu zajęć realizowanych dla grupy do której został przypisany..
 11. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęcia w terminie oraz w ramach grupy do której został przypisany, uczestnik nie otrzymuje zwrotu należności, jak również nie ma możliwości skorzystania w ramach tej opłaty z innego terminu zajęć. Zapis ten dotyczy także rezygnacji z ćwiczeń w basenie.
 12. 12.W przypadku nieobecności uczestnika nie ma możliwości przekazania / odstąpienia lekcji osobie trzeciej.
 13. 13.Osoby które nie uiściły opłaty u prowadzącego zajęcia tylko w kasie basenu nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych.

basenĆWICZENIA W BASENIE

zajęcia w wodzie dla uczestników UTW o różnym stopniu zaawansowania

 • początkujące
 • średnio zaawansowane
 • zaawansowane

Zajęcia niewymagające umiejętności pływania z wykorzystaniem sprzętu wypornościowego, których celem jest polepszenie ogólnej kondycji oraz przygotowanie do innych, bardziej zaawansowanych form ćwiczeń poprawiających sylwetkę i wydolność organizmu.

To niezwykle atrakcyjna i ciekawa oraz wspaniała forma gimnastyki w wodzie dla pań i panów w różnym wieku o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej, której rezultatem może być wzmocnienie mięśni, wysmuklenie ciała i poprawa samopoczucia. Odpowiednio dobrana muzyka zwiększa emocję oraz opóźnia wystąpienie zmęczenia.

Cechą charakterystyczną tej formy zajęć jest prowadzenie ich w pełnym odciążeniu, które zapewnia wyporność wody. Ciało ludzkie waży w wodzie około 90% mniej niż na lądzie, a ćwiczenia w niej wykonywane nie powodują obciążenia stawów i są, więc całkowicie bezpieczne a zarazem skuteczne.

Sprawą bardzo istotną jest to, że podczas zajęć w wodzie niemal nie odczuwa się wysiłku, mimo, iż mięśnie pracują bardzo intensywnie. Należy w tym miejscu podkreślić, że kontuzje w wodzie podczas ćwiczeń praktycznie się nie zdarzają. W związku z zastosowaniem w trakcie ćwiczeń specjalnego sprzętu wypornościowego udział w zajęciach nie wymaga umiejętności pływania.

Atrakcyjność zajęć zwiększa się przez wykorzystanie rozmaitych przyborów, do których zaliczamy: pasy wypornościowe, rury z pianki poliuretanowej zwane "makaronami" oraz hantle.

Zajęcia na basenie - Spółdzielcza 19, Skarżysko-Kamienna 

UIIIW 1
basen

basen1