anglia flagaLekcje j. angielskiego odbywać się będą w Miejskim Centrum Kultury w sali nr 110:

 

 

 Prowadzący: Pani Maria Porzeczkowska (zajęcia w sali 110)

 

W związku z rezygnacją z prowadzenia zajęć lektora Pana Piotra Sykulskiego, zajęcia z języka angielskiego zostają zawieszone.

Wkrótce lekcje zostaną wznowione z innym lektorem. Terminy zajęć zostaną ustalone i podane do wiadomości zainteresowanym słuchaczom.

Utracone godziny zostaną odrobione.


Zajęcia z języka angielskiego (pierwotne zapisy do P. Piotra Sykulskiego) wznowione zostają już od 23 października (tj. środa) dla zajęć rozpoczynających się o godz.: 10:00, 11:00 i 12:00. Grupa z poniedziałku godz. 12:00 została przeniesiona na środę godz 11:00 i 12:00. 

Korekty czy zmiany grup zostaną ustalone z Panią Lektor na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzone będą przez Panią Marię Porzeczkowską.

Zarząd SUTW

 

Środa

  • godz. 10.00 - 11.00
  • godz. 11.00 - 12.00
  • godz. 12.00 - 13.00

 


Prowadzący: Karolina Majewska (zajęcia w sali 111)

Wtorek

  • godz. 9.00 - 10.00 - poziom podstawowy
  • godz. 10.00 - 11.00 - poziom średniozawansowany
  • godz. 11.00 - 12.00 - poziom zawansowany