28 sierpnia ruszył nabór do udziału w projekcie Skarżyska Akademia Seniora, realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, a współfinansowanego ze środków rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem wspomnianego projektu jest wykorzystanie potencjału osób starszych, a także rozwój oferty aktywnych form uczestnictwa osób z grupy 60+ w życiu społecznym i kulturalnym miasta Skarżyska-Kamiennej. Realizacja wspomnianych celów odbywać się będzie m.in. poprzez zorganizowanie dla grupy docelowej różnych form aktywności fizycznej i kulturalnej. Będą to w szczególności: warsztaty taneczne, artystyczne i fotograficzne oraz rajdy i spotkania integracyjne.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Udział w projekcie - w zajęciach realizowanych w ramach projektu - jest oczywiście bezpłatny. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (do pobrania TUTAJ - kliknij), który wypełniony należy złożyć w siedzibie partnera projektu - Miejskiego Centrum Kultury, u koordynatora warsztatów P. Katarzyny Ziomek tel. 511 905 316 (oczywiście - formularze rekrutacyjne będzie można uzyskać też na miejscu). O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń (limity - 20 osób / grupa warsztatów tanecznych, 20 osób / grupa warsztatów plastycznych / artystycznych, 10 osób / grupa warsztatów fotograficznych, 50 osób / rajdy-spotkania integracyjne). 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć - 15 września 2014. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z uczestnikami, po zamknięciu rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Skarżyska-Kamiennej z grupy 60 + do wzięcia udziału w projekcie.

 

sas plak