W piątek 25 września 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej rozpoczął się ósmy rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku-Kamiennej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego połączona została z I Skarżyską Konferencją Senioralną.
Uroczystość i konferencja odbywały się w Miejskim Centrum Kultury, które od początku jest siedzibą skarżyskiego UTW. Dyrektor MCK, Katarzyna Michnowska-Małek w czasie powitania zebranych gości podkreślała, że zależy jej, by Miejskie Centrum Kultury było dla seniorów nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także integracji.
Uczestniczący w inauguracji prezydent Skarżyska, Konrad Krönig życzył uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku satysfakcji ze zdobywania wiedzy i realizacji ambitnych planów. Podtrzymał deklarację wsparcia dla działalności UTW. Jak mówił, Uniwersytet jest w naszym mieście bardzo potrzebną inicjatywą.
Spotkanie połączone było z I Skarżyską Konferencją Senioralną, w czasie wykładowcy mówili o problemach i wyzwaniach stojących przed osobami w wieku 60+ mówili.
Przed uczestnikami UTW w Skarżysku kolejny rok pełen ciekawych zajęć (m.in. informatycznych, językowych, ruchowych), spotkań i wycieczek, a więc wiele okazji do samorealizacji, zdobywania nowych doświadczeń i integracji.

Fotorelacja

Foto: M. Busiek portal skarzysko24.pl
Dostępne również na:

Google Plus logofacebookskarzysko24skarzysko24

utwin