Relacja z wycieczki do Jury Krakowsko- Częstochowskiej

Zdjęcia dzięki uprzejmości Grażyny Jakubowskiej