Wysokość składki członkowskiej – czesnego na II semestr roku akademickiego 2017/2018 - 100 zł / semestr - przy czym w pakiecie podstawowym 3 (trzy) zajęcia do wyboru.

Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe (płatne) - 70 zł / semestr.

Wpłaty należy dokonywać w biurze SUTW w okresie od 15.01.2018 r. do 9.02.2018 r. w czasie dyżurów bądź można dokonać przelewem na konto nr: 43 8520 0007 2002 2002 2787 0001 Bank Spółdzielczy obowiązkowo z dopiskiem (poprawiony nr konta bankowego):

Imię i nazwisko słuchacza i jego adres

  • „składka członkowska – czesne na II semestr 2017/2018”

Ewentualnie:

  • „opłata za zajęcia dodatkowe na II semestr 2017/2018”
  • „wpisowe”

Nowo wstępujący członkowie SUTW wypełniają deklarację członkowską opłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 20 zł.

Dyżury w biurze SUTW:

od dnia zapisów tj. 15.01.2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 12:00

Terminy zajęć:

FERIE: 12 - 16 luty 2018 r.

II semestr:

  • 19.02. – 28.03.2018 r.
  • 05.04. – 27.04.2018 r.
  • 07.05. - 30.05.2018 r

Przerwy świąteczne:

  • 29 marzec - 4 kwiecień 2018 r.
  • 30 kwiecień – 6 maj 2018 r.

Zarząd SUTW zaprasza chętnych słuchaczy do współpracy i pracy w zarządzie oraz chętnych kandydatów na opiekunów sekcji.

Zapraszamy do biura w czasie dyżurów.