Szanowni Państwo informujemy, że zapisy
do Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
na I semestr roku akademickiego 2020/2021 startują
od 28 września 2020 r. i potrwają do dnia 2 października 2020 r.
w godz. 10:00 - 13:00

Zajęcia w semestrze I rozpoczynają się od dnia 5.10.2020 r.


Wysokość składki członkowskiej – czesnego na I semestr roku akademickiego 2020/2021 - 100 zł / semestr – obejmujący pakiet podstawowy 3 (trzy) zajęcia

do wyboru wg. zasady: np. 2 zajęcia ruchowe + 1 język obcy czy informatyka,

lub 2 zajęcia język obcy lub informatyka + 1 zajęcia ruchowe.

Ze względu na pandemię koronawirusa COVID19, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto nr 43 8520 0007 2002 2002 2787 0001 Bank Spółdzielczy obowiązkowo z dopiskiem:

Imię i nazwisko słuchacza i jego adres

  • „składka członkowska – czesne na I semestr 2020/2021”
    lub:
  • „wpisowe” dla nowych członków SUTW

Po dokonaniu wpłaty każdy słuchacz zgłasza się z potwierdzeniem przelewu (w czasie dyżurów w MCK-u) i zapisuje się na wybrane zajęcia.

Nowo wstępujący członkowie SUTW wypełniają deklarację członkowską oraz deklarację słuchacza oraz dodatkowo opłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 20 zł.

Zapisy w wyznaczonym miejscu w MCK-u w czasie dyżurów.