W związku z pandemią Covid19, czerwoną strefą i zawieszeniem zajęć na SUTW chcemy zaproponować i wysondować czy są chętni słuchacze do zdalnej nauki języka angielskiego.

Proponuję zatem aby chętni do takiej nauki zgłosili akces do P. Karoliny Majewskiej w formie SMS na nr telefonu 500 158 857 wpisując imię i nazwisko, grupa np. podstawowa, w terminie do końca tygodnia.