Szanowni  Państwo !

Informujemy, że wyjazd do teatru w Radomiu nastąpi dopiero w pierwszej połowie roku 2021.

Z powodów epidemicznych ośrodki kultury zmuszone były odwołać wszelkie spektakle i koncerty.

Bilety wcześniej zakupione zachowują ważność.

Prosimy o zrozumienie.

Zarząd  SUTW