Zarząd SUTW na zebraniu online w dniu 14 stycznia 2021 roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, podjął uchwałę o zawieszeniu zajęć na II semestrze roku akademickiego 2020/2021 do odwołania. 

Warunki kompensat pozostają bez zmian.