Zarząd Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą: „Stereotypom NIE - język obcy dla seniorów” będą zorganizowane lekcje języka angielskiego mające na celu nabycie i doskonalenie umiejętności  językowych.