Ułatwienia dostępu

Chór UTW MEZZOFORTE

Chór UTW "MEZZOFORTE"

Chór Mezzoforte podczas I Kieleckich Senioraliów

Krótka historia chóru MEZZOFORTE

Motto chóru: "ZAKOCHAJ SIĘ W POEZJI I PIEŚNI, UWIERZ MUZYCE, A PIĘKNO STANIE SIĘ TWOIM CHLEBEM POWSZEDNIM"- Johan Wolfgan Goethe

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w MCK w Skarżysku-Kamiennej powstał na przełomie listopada i grudnia 2009r.W obecnym składzie jest trzygłosowym chórem żeńskim, liczącym 25 pań. Założycielem i dyrygentem chóru jest P.Iwona Wojciechowska.

Krótka historia chóru MEZZOFORTE

Motto chóru:
"ZAKOCHAJ SIĘ W POEZJI I PIEŚNI, UWIERZ MUZYCE, A PIĘKNO STANIE SIĘ TWOIM CHLEBEM POWSZEDNIM"- Johan Wolfgan Goethe

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w MCK w Skarżysku-Kamiennej powstał na przełomie listopada i grudnia 2009r.W obecnym składzie jest trzygłosowym chórem żeńskim, liczącym 25 pań. Założycielem i dyrygentem chóru jest P.Iwona Wojciechowska.

 

skanowanie0019

Od początku swojego istnienia chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Miejskiego Centrum Kultury, oraz rodzimej parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej. Pierwszym występem chóru był udział w spotkaniu opłatkowym w grudniu 2009r z udziałem kapelana UTW ks.kanonika Jana Kularskiego.
Już w lutym 2010r śpiewał piosenki biesiadne m.in. słynną "Bella Donnę" na "Biesiadzie Skarżyskiej". Na tejże biesiadzie po raz pierwszy wykonał również "Furmana" z rep. zespołu "Mazowsze" z udziałem solisty p.Józefa Banasika, czym chciał zachęcić innych panów do pracy w zespole.

skanowanie0002

skanowanie0004

W tymże roku na okoliczność 200 rocznicy urodzin F.Chopina chór opracował fragment pieśni "Precz z moich oczu" do słów A.Mickiewicza i muzyki F.Chopina.
Przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego 2010/2011 przyjął nazwę "MEZZOFORTE" i zainaugurował naukę na UTW uroczystym "GAUDEAMUS IGITUR".

 

skanowanie0007

skanowanie0008

Chór ciągle się rozwija. Zaprasza do współpracy nowe osoby. Wspólne śpiewanie przynosi coraz więcej zadowolenia. Inspirowany przez koordynatora UTW p.Przemysława Bieńka postanawia przygotować koncert noworoczny dla wszystkich słuchaczy i sympatyków uniwersytetu, ich założycieli i opiekunów. W sali konferencyjnej MCK, 6 stycznia 2011r zebrało się wiele gości, wśród których był P.Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek, kapelan UTW Ks.Kanonik Jan Kularski, przedstawiciele Rady Miasta. Był to pierwszy samodzielny występ zespołu bardzo entuzjastycznie przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność. Gromkie brawa i uznanie spowodowało, że chórzystki postanowiły, aby dzień
6 stycznia był nie tylko Świętem Trzech Króli, ale także stałym terminem koncertu kolędowego dla mieszkańców naszego miasta.

skanowanie0012

Chór "MEZZOFORTE" jest zapraszany do występów na różnych uroczystościach.
W dniu 3 maja 2011 i 2012 roku brał udział w koncercie poświęconym beatyfikacji naszego rodaka Jana Pawła II w parafii NSJ w Skarżysku-Kamiennej, prezentując pieśni maryjne.

skanowanie0010
W styczniu 2012 roku kolędował w Skarżysku_Książęcym, oraz w opactwie o.Dominikanów w Wąchocku oraz w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej.

skanowanie0017

skanowanie0005

skanowanie0016

skanowanie0018
Po każdy koncercie chór otrzymuje liczne pozytywne recenzje w lokalnej prasie.
Największym sukcesem chóru "MEZZOFORTE" było zaproszenie i udział w
"V PRZEGLĄDZIE CHÓRALNEJ PIEŚNI SAKRALNEJ - Skarżysko 2012". Do konkursu zespół musiał przygotować trzy pieśni sakralne i dodatkowo jedną do wspólnego śpiewania. Za wykonanie przygotowanych utworów chór zdobył wyróżnienie.

skanowanie0021

skanowanie0023

skanowanie0025

skanowanie0026

W swoim repertuarze chór "MEZZOFORTE" posiada:

 1. Pieśni biesiadne, wśród których ulubionym utworem jest "Bella Donna".
 2. Utwory znanych kompozytorów - St.Moniuszki, F.Chopina, Z.Noskowskiego, J.Maklakiewicza.
 3. Kolędy i pastorałki.
 4. Pieśni ludowe i patriotyczne.
 5. Pieśni maryjne.
 6. Pieśni sakralne.
 7. "Gaudeamus igitur"- pieśń inaugurująca rok akademicki.
 8. "Wiwat" skomponowany przez dyrygenta specjalnie dla chóru "MEZZOFORTE".

Solistami chóru są:

 • P.Władysława Wiącek - sopran
 • P.Anna Tchórzewska - alt
 • P.Józef Banasik - baryton

Gościnnie jako akompaniator zawsze chętnie występuje z chórem P. Tomasz Sekuła.

 

Obecny skład chóru:
SOPRAN I SOPRAN II ALT
 1. Broniewska Danuta
 2. Cichoń Genowefa
 3. Figarska Henryka
 4. Grudniewska Dorota
 5. Markiewicz Henryka
 6. Mrówczyńska Halina
 7. Połeć Teresa
 8. Siemiączko Anna
 9. Wiącek Władysława
 10. Wiechecka Jadwiga
 11. Wójcik Miranda
 1. Frąk Danuta
 2. Jędrychowska Agata
 3. Lutek Teresa
 4. Sasal Teresa
 5. Skowerska Iwona
 6. Spadło Zofia
 7. Winiarska-Kasprzyk Bożena
 1. Adamczyk Barbara
 2. Karpeta Irena
 3. Kosterna Maria
 4. Kijanka Grażyna
 5. Kulińska Anna
 6. Tchórzewska Anna
 7. Wołosiewicz Maria


Wszystkie ważne wydarzenia chóru "MEZZOFORTE" skrupulatnie spisuje kronikarz chóru "MEZZOFORTE" -  P. Teresa Połeć.

skanowanie0001
Udział w zajęciach chóru UTW to nie tylko śpiewanie. Słuchaczki poznają też zasady i historię muzyki, życie i twórczość kompozytorów, muzykę ludową, elementy z zasad harmonii, ćwiczą emisję głosu. Chętnie uczestniczą w organizowanych przez UTW wyjazdach na koncerty i do filharmonii. Wszystkich członków chóru łączy radość ze wspólnego śpiewania.

skanowanie0020
Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy serdecznie panie i panów, którzy lubią i choć trochę umieją śpiewać. Marzeniem naszym jest, aby utworzyć chór mieszany. Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki od 14.00 do 16.00.

skanowanie0022


Występ Chóru MEZZOFORTE podczas I Kieleckich Senioraliów 2023

Szukaj