Ułatwienia dostępu

Gimnastyka
Free

Gimnastyka

  • 00:00:00
  • Grupy: korekcyjna | usprawniająca

GIMNASTYKA (korekcyjna, usprawniająca)

Wśród głównych celów gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez Sylwestra Wróbla wymienia się leczenie wad postawy oraz zapobieganie im. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom zajęcia korekcyjne pomagają w utrwaleniu nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, a także powodują zwiększenie siły mięśni. Dzięki ćwiczeniom z zakresu gimnastyki korekcyjnej wady postawy nie pogłębiają się, ponadto pozwala ona na wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za utrzymywanie prawidłowej postawy, skracanie tych, które uległy nadmiernemu rozciągnięciu, i rozciąganie skróconych. Ponadto dobrze prowadzone zajęcia mogą być formą dodatkowej aktywności, która pozwoli na utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Gimnastyka usprawniająca - ma na celu wspomaganie poprawy określonej dysfunkcji z uwzględnieniem przeciwwskazań i aktualnego samopoczucia ćwiczącego. Poprzez zwiększenie wydolności fizycznej i aktywację ruchową uzyskujemy likwidację dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów, zmniejszenie ograniczeń ruchowych, poprawę funkcjonowania układu krążeniowo-oddechowego i wydalniczego, regulację napięć mięśniowych wynikających z bólu lub nawykowej postawy, korektę wad postawy i nieprawidłowych stereotypów ruchu.GIMNASTYKA
- zajęcia prowadzi Pan Sylwester Wróbel

Poniedziałek

09:00 - 10:00 - grupa korekcyjna
10:00 - 11:00 - grupa usprawniająca
11:00 - 12:00 - grupa usprawniająca

Piątek

09:00 - 10:00 - grupa korekcyjna
10:00 - 11:00 - grupa usprawniająca

Szukaj