Ułatwienia dostępu

Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza !

Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje nieprzerwanie od 2008 roku. Co roku uczestniczy w zajęciach około 200 słuchaczy. Szeroka oferta programowa snanowi odpowiedź na potrzeby Seniorów. Podtrzymuje więzi społeczne i komunikację międzyludzką wśród osób starszych, angażuje słuchaczy w aktywność na rzecz otoczakącego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych oraz komunikacji międzyludzkiej wśród Seniorów.

Organizowaniem zajęć słuchaczy zajmuje się Rada Programowa, która utrzymuje stały kontakt z Koordynatorem SUTW z ramienia MCK Skarżysko.

Wśród słuchaczy są osoby, które są z nami od początku, a zdecydowana większość zostaje z nami na kolejne lata. Tworzymy przestrzeń do rozwoju dla każdego i każdej z nas!

Naszą dewizą konsekwentnie realizowaną jest „uczymy się od najlepszych”. I tacy właśnie są nasi wykładowcy.

Każdego roku staramy się zapewnić naszym Słuchaczom środowisko, w którym będą w stanie rozwijać swoje pasje i hobby. A więc obok wykładów oferujemy również wyjazdy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze oraz oczywiście zapraszamy słuchaczy do istniejących już kół zainterowań takich jak: koło medyczne, koło literackie, Grupa Artystyczna "Perły z Lamusa", Chór MEZZOFORTE, Zespół taneczny "The Fifty Five".

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba, która ukończyła 50 rok życia, nieczynna zawodowo lub bezrobotna, bez względu na poziom swojego wykształcenia.

Zasady rekrutacji

 

Zapisy do Skarzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku startują zawsze we wrześniu.

Dyżury w biurze SUTW W okresie zapisów codziennie w godzinach 10:00 - 12:00.


Wysokość składki członkowskiej - czesnego na II semestr roku akademickiego 2023/2024 - 120 zł / semestr - obejmujący pakiet podstawowy 3 (trzy) zajęcia do wyboru wg. zasady: np. 2 zajęcia ruchowe + 1 język obcy czy informatyka lub 2 zajęcia język obcy lub informatyka + 1 zajęcia ruchowe.

Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe (płatne) - 65 zł / semestr.

Wysokość składki rocznej dla członków stowarzyszenia, którzy nie są słuchaczami SUTW i nie korzystają z żadnych zajęć na uniwersytecie w wys. 5 zł / m-c, tj: w wys. 60 zł rocznie / osobę na rok kalendarzowy.

Nowo wstępujący członkowie SUTW wypełniają deklarację członkowską oraz dodatkowo opłacają jednorazowo wpisowe w wysokości 20 zł.

Wpłaty można dokonywać w biurze SUTW w pokoju 112, bądź można dokonać przelewem na konto nr 43 8520 0007 2002 2002 2787 0001 Bank Spółdzielczy obowiązkowo z dopiskiem:

Imię i nazwisko słuchacza i jego adres i:

 • „składka członkowska - czesne na I semestr 2023/2024” lub:
 • „opłata za zajęcia dodatkowe na I semestr 2023/2024” lub:
 • „wpisowe”
 • "roczna składka człownkowska"

Przy wpłacie każdy członek SUTW  zapisuje się na wybrane zajęcia.

Proponowane zajęcia:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Informatyka - obsługa komputera  i smatfona
 • Pilates
 • Joga
 • Gimnastyka
 • Taniec

 

Nie zwlekaj - ucz się od najlepszych!

Najpopularniejsze zajęcia

Informatyka & Smartfon
Informatyka

Informatyka & Smartfon

Nauka obsługi komputera (notebooka, laptopa), smartfona, aplikacji i Internetu.

Zajęcia ruchowe
Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Zajęcia do wyboru:
PILATES,
JOGA,
GIMNASTYKA

Język angielski
Nauka języków obcych

Język angielski

Nauka języka na poziomie podstawowym, zaawansowanym i średniozaawansowanym

Informatyka & Smartfon
Informatyka

Informatyka & Smartfon

Nauka obsługi komputera (notebooka, laptopa), smartfona, aplikacji i Internetu.

Zajęcia ruchowe
Zajęcia ruchowe

Zajęcia ruchowe

Zajęcia do wyboru:
PILATES,
JOGA,
GIMNASTYKA

Szukaj